Events

01 Apr
-
05 Apr
2.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.2 Təlim nəticələrinin yazılmasına dair metodoloji kompendiumun hazırlanması 

Başlanma tarixi: 1 aprel 2019-cu il 

Bitmə tarixi: 5 aprel 2019-cu il

Ekspert: İnga Juknytė-Petreikienė (LT) 

Missiyanın məqsədi:  Layihə çərçivəsində seçilmiş təhsil proqramlarının tələbə-yönümlü və kompetensiyaya-əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi məqsədi ilə dəstəklənməsi