Events

25 Feb
4.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.2 Pilot universitetlərdə təhsil müddətlərinin tanınması sahəsindəki təcrübənin qiymətləndirilməsi və təhsil müddətlərinin tanınması təcrübəsinin təlim nəticələrinə və qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq qurulması ilə bağlı təkiflərin hazırlanması 

Başlanma tarixi: 25 fevral, 2019-cu il

Bitmə tarixi: 1 mart, 2019-cu il

Ekspertlər: İnara Dunska (LV), Kristina Sutkute (LT)

Missiyanın məqsədi:  Təhsil müddətlərinin tanınması ilə bağlı normativ çərçivəsinin və hazırki təcrübənin təhlili və  ATM-lər üçün təhsil müddətlərinin tanınması prosedurlarının təkmilləşdirilməsi üzrə təlimatların hazırlanması