Events

02 Dec
-
07 Dec
3.7.4 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 2 dekabr 2019-cu il  

Bitmə tarixi:  7 dekabr 2019-cu il  

Ekspertlər: Jean-Marc Planeix (FR), Jolanta Silka (LV)

Missiyanın məqsədi:  Dörd pilot universitetdə Kimya mühəndisliyi proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi