Events

09 Dec
-
13 Dec
3.7.5 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 9 dekabr 2019-cu il  

Bitmə tarixi:  13 dekabr 2019-cu il

Ekspertlər: Jolita Butkiene (LT), Boris Misnevs (LV)

Missiyanın məqsədi:  Üç pilot universitetdə İnformatika müəllimliyi proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi