Events

16 Dec
-
20 Dec
4.5.1 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.5 Üç pilot universitetdə universitetin idarəetmə sisteminin, xüsusən tələbələrin universitetin idarəetməsində iştiraknın qiymətləndirilməsi və bu sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması


Başlanma tarixi: 16 dekabr 2019-cu il  

Bitmə tarixi:  20 dekabr 2019-cu il 

Ekspert: Jean-Jacques Paul (FR)


Missiyanın məqsədi:  Üç pilot universitetdə idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi və həmin universitetlərin strateji inkişaf planlarının qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq yenilənməsində dəstəyin göstərilməsi