Tərəfdaşlar

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycanın təhsil sisteminin tənzimlənməsinə məsul olan dövlət qurumudur.

Pedoqoji Araşdırmalar üzrə Beynəlxalq Mərkəz (CİEP)

CİEP Milli Təhsil Nazirliyi və Ali Təhsil, Tədqiqat və İnnovasiya Nazirliyi tərəfindən təhsil üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq edilməsi üzrə səlahiyyətləndirilmiş dövlət qurumudur.

Litva Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi

Litva Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi Litva Respublikasının dövlət müəssisəsidir və missiyası təhsil, elm və tədqiqat üzrə dövlət siyasətini həyata keçirməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın və Ali Təhsilin Monitorinqi və Təhlili Mərkəzi (MOSTA)

MOSTA-nın hədəfi ictimaiyyət üçün aktual olan tədqiqat, ali təhsil və innovasiya siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi üzrə qərarların verilməsi üçün etibarlı məlumat təmin etməkdir.

Avropa Sosial Fond Agentliyi (ESFA)

Avropa Sosial Fond Agentliyi məhdud məsuliyyətli dövlət müəssisəsidir. Əsas səlahiyyətlərinə hər kəs üçün təhsil imkanları, təhsil sisteminin yaxşılaşdırılması, yeni nəsil tədqiqatçıların yetişdirilməsi və digər sahələrdə Aİ layihələrinin həyata keçirilməsi daxildir.

Akademik Məlumat Mərkəzi (AİC)

Akademik Məlumat Mərkəzi (AİC) qeyri-kommersiya müəssisəsidir və aşağıdakı vəzifələri icra edir: diplomların tanınması şəbəkələri olan ENİC/NARİC-in Latviyadakı nümayəndəliyi, tənzimlənən peşələrdə peşəkar kvalifikasiyaların tanınması üzrə məlumat mərkəzi, Milli Europass mərkəzi və s.

Ali Təhsildə Keyfiyyətin Qiymətləndirilməsi üzrə Mərkəz

Ali Təhsildə Keyfiyyətin Qiymətləndirilməsi üzrə Mərkəz həm Litva, həm də Avropada ali təhsildə beynəlmiləlliyin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üzrə yeni fikirlərin ərsəyə gətirilməsi, həyata keçirilməsi və yayılmasına cavabdeh qurumdur.