Events

07 Oct
-
11 Oct
2.3 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.3 İnnovativ tədris, təlim və qiymətləndirmə metodlarına, o cümlədən tələbələrə əsaslanan kurikulumların praktikada tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə kreditlərin təlim nəticələri və tələbə yükünə əsaslanaraq paylanılmasına dair təlimlər keçirmək 

Başlanma tarixi: 7 oktyabr 2019-cu il 

Bitmə tarixi: 11 oktyabr 2019-cu il

Ekspert: Mara Jure (LV)

Missiyanın məqsədi:  İnnovativ tədris və qiymətləndirmə metodlarından istifadə sahəsində professor-müəllim heyətinin səriştəsinin inkişaf etdirilməsi