Events

08 Apr
-
12 Apr
2.4 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.4 Pilot universitetlərdə prioritet sahələrdəki təhsil proqramlarının təlim nəticələrini əhatə etməsi üçün nəzərdən keçirmək və düzəlişlər etmək və bu nailiyyətlər barədə məlumatlılığı artırmaq 

Başlanma tarixi: 8 aprel 2019-cu il 

Bitmə tarixi: 12 aprel 2019-cu il

Ekspert: Filip Turek (FR) 

Missiyanın məqsədi:  Prioritet sahələrdəki təhsil proqramlarının (Fizika) yeni hazırlanmış variantının tamamlanması məqsədi ilə ATM nümayəndələri və işəgötürən təşkilatlarla müzakirəsi