Events

12 Nov
-
15 Nov
3.7.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 12 noyabr 2019-cu il 

Bitmə tarixi:  15 noyabr 2019-cu il

Ekspertlər: Philippe Turek (FR), Eliane Kotler (FR)

Missiyanın məqsədi:  Üç pilot universitetdə Fizika proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi