Events

20 May
-
26 May
2.4 saylı Fəaliyyət çərçivəsində 2-ci ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.4 Pilot universitetlərdə prioritet sahələrdəki təhsil proqramlarının təlim nəticələrini əhatə etməsi üçün nəzərdən keçirmək və düzəlişlər etmək və bu nailiyyətlər barədə məlumatlılığı artırmaq 

Başlanma tarixi: 20 may 2019-cu il 

Bitmə tarixi: 25 may 2019-cu il

Ekspert: Eckhart Hoetzel (FR), Tatjana Koke (LT)

Missiyanın məqsədi:  Prioritet sahələrdəki təhsil proqramlarının yeni hazırlanmış variantının tamamlanması məqsədi ilə ATM nümayəndələri və işəgötürən təşkilatlarla müzakirəsi