Events

30 Sep
1.5 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 1.5 AzKÇ nəzərə alınmaqla və kompetensiya və bacarıqlara əsaslanan nailiyyətlərin təsvir edilməsi məqsədi ilə prioritet sahələrdəki proqramların təhsil standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi 

Başlanma tarixi: 30 sentyabr 2019-cu il 

Bitmə tarixi:  4 oktyabr 2019-cu il

Ekspertlər: Meza Trine Johanson (LT)

Missiyanın məqsədi:  Biologiya üzrə dövlət standartının qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq yenilənməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi