Events

18 Feb
1.5.4 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 1.5.4 AzKÇ nəzərə alınmaqla və kompetensiya və bacarıqlara əsaslanan nailiyyətlərin təsvir edilməsi məqsədi ilə prioritet sahələrdəki proqramların təhsil standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi 

Başlanma tarixi: 18 fevral, 2019-cu il

Bitmə tarixi: 22 fevral, 2019-cu il

Ekspert: Tatyana Koke (LV)

Missiyanın məqsədi:  Prioritet sahələrdəki ali təhsil proqramlarının tələbə yönümlü və kompetensiya əsasıə yanaşmaya uyğun olaraq yenilənməsi ilə bağlı ötən missiyalar ərzində başlanmış işin davam etdirilməsi.