Events

24 Jun
-
28 Jun
2.1 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.1 İnstitusional səviyyədə təhsil proqramlarının hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi üzrə əsas parametrləri əhatə edən tələbə-mərkəzli təhsil proqramı konsepsiyasının hazırlanması və müzakirə edilməsi 

Başlanma tarixi: 24 iyun 2019-cu il 

Bitmə tarixi: 28 iyun 2019-cu il

Ekspertlər: Mourad Attarça (FR), Ilona  Kazlauskaitė (LT), Ilva Grigoryeva (LV)  

Missiyanın məqsədi:  Tələbə-mərkəzli təhsil proqramının praktiki icrası üzrə konsepsiyasının və metodologiyasının işlənib hazırlanması