Events

10 Feb
-
14 Feb
2.3.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 2.3 İnnovativ tədris, təlim və qiymətləndirmə metodlarına, o cümlədən tələbələrə əsaslanan kurikulumların praktikada tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə kreditlərin təlim nəticələri və tələbə yükünə əsaslanaraq paylanılmasına dair təlimlər keçirmək 


Başlanma tarixi: 10 fevral 2020-ci il 


Bitmə tarixi: 14 fevral 2020-ci il


Ekspert: Inga Juknytė-Petrikienė (LV)


Missiyanın məqsədi:  İnnovativ tədris və qiymətləndirmə metodlarından istifadə sahəsində professor-müəllim heyətinin səriştəsinin inkişaf etdirilməsi