Events

15 Jun
-
18 Jun
3.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.2 Akkreditasiya prosedurlarına dəstək olaraq Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin  heyəti üçün potensialın artırılması fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi.

 

Missiyanın icra tarixləri: 15, 17, 18 iyun 2020-ci il (Zoom tətbiqi vasitəsilə onlayn missiya)


Ekspert: Jolita Butkiene (LT) 


Missiyanın məqsədi: 
Azərbaycanın yeni yaradılmış Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi ilə birlikdə proqram qiymətləndirməsi üzrə meyar və göstəricilər üzərində daha əvvəl başlanmış işin yekunlaşdırılması.