Events

28 Oct
3.7 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 28 oktyabr 2019-cu il 

Bitmə tarixi:  2 noyabr 2019-cu il

Ekspertlər: Jolita Butkiene (LT), Audrius Lopata (LT)

Missiyanın məqsədi:  Dörd pilot universitetdə Kompüter mühəndisliyi proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi