Events

25 Nov
-
29 Nov
3.7.3 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 25 noyabr 2019-cu il 

Bitmə tarixi:  29 noyabr 2019-cu il

Ekspertlər: İneta Helmane (LV), İlva Grigoryeva (LV)

Missiyanın məqsədi:  Üç pilot universitetdə Riyaziyyat müəllimliyi proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi