Events

06 Jan
-
10 Jan
3.7.6 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 6 yanvar 2020-ci il  

Bitmə tarixi:  10 yanvar 2020-ci il

Ekspertlər: Pierre Collet (FR), Nora Skaburskiene (LT)

Missiyanın məqsədi:  Üç pilot universitetdə Kompüter elmləri proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi