Events

13 Jan
-
18 Jan
3.7.7 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.7 Hər bir pilot universitetdə prioritet sahədən olan təhsil proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi 

Başlanma tarixi: 13 yanvar 2020-ci il  

Bitmə tarixi:  18 yanvar 2020-ci il

Ekspertlər: Eckhart Hoetzel (FR), Michelle Houppe (FR)

Missiyanın məqsədi:  Dörd pilot universitetdə Xarici dil müəllimliyi proqramının simulyativ akkreditasiyasının həyata keçirilməsi