Events

10 Jun
-
12 Jun
4.1 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.1 Təhsil standartları, keyfiyyət təminatı, kreditlər və təhsil müddətlərinin tanınması üzrə cari hüquqi normativ bazanın qiymətləndirilməsi. 


Başlanma tarixi: 10 iyun 2020-ci il 


Bitmə tarixi: 12 iyun 2020-ci il


Ekspertlər: Almantas Serpatauskas (LT), Jolanta Silka (LV)


Missiyanın məqsədi: Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən yenidən işlənib hazırlanmış akkreditasiya qaydalarının bu sahədə qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə nəzərdən keçirilməsi və təkliflərin verilməsi.