Events

09 Jun
-
29 Jun
4.1.4 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi və adı: 4.1 4 "Təhsil standartları, keyfiyyət təminatı, kreditlər və təhsilin müəyyən hissələrinin tanınması üzrə cari hüquqi normativ bazanın qiymətləndirilməsi"

Missiyanın icra tarixləri: 9, 10, 23, 29 iyun 2020-ci il (Zoom tətbiqi vasitəsilə onlayn missiya)

Ekspertlər:  Kristina Sutkute (LT), Inara Dunska (LV)

 

Missiyanın məqsədi: Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən yeni hazırlanmış "Xarici diplomların tanınması üzrə qaydaların nəzərdən keçirilməsi" adlı layihə sənədinin nəzərdən keçirilməsi və “Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması haqqında” Lissabon Konvensiyası ilə uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə təkliflərin verilməsi