Events

13 May
-
17 May
4.3 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.3 Tanınma üzrə hüquqi-normativ bazanın nəzərdən keçirilməsi və zəruri olduğu halda qabaqcıl  Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi 

Başlanma tarixi: 13 may 2019-cu il 

Bitmə tarixi:  17 may 2019-cu il

Ekspertlər: Jean-Luc Lamboley (FR), Ms. Kristina Sutkutė (LT)

Missiyanın məqsədi:  Təhsil müddətlərinin tanınması sahəsində qabaqcıl Avropa təcrübəsi ilə bağlı universitet nümayəndələrinin məlumatlandırılması; bu sahədəki qanunverici çərçivəyə qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi bağlı təklifin işlənib hazırlanması.