Events

27 Jan
-
31 Jan
4.3.3 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.3.3 Tanınma üzrə hüquqi-normativ bazanın nəzərdən keçirilməsi və zəruri olduğu halda qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi


Başlanma tarixi: 27 yanvar 2020-ci il  

Bitmə tarixi:  31 yanvar 2020-ci il

Ekspert: Marie-Odile Ott (FR)


Missiyanın məqsədi: Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış "Ali təhsil haqqında" qanun layihəsinin və "Ali təhsilin dövlət standartı" adlı layihə sənədinin qabaqcıl Avropa təcrübəsinə uyğun hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə nəzərdən keçirilməsi