Events

03 Feb
-
07 Feb
4.4.1 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 4.4 Kredit sistemindəki hüquqi müddəalara düzəlişlər edərək kreditlərin təlim nəticələri və tələbənin dərs yükünə əsaslandığının əks etdirilməsi


Başlanma tarixi: 3 fevral 2020-ci il  

Bitmə tarixi:  7 fevral 2020-ci il 

Ekspert: Jean-Luc Lamboley (FR)


Missiyanın məqsədi:  Xaricdə əldə edilmiş AKTS kreditlərinin tanınması prosesini asanlaşdırmaq və tələbə mobilliyini daha da təşviq etmək məqsədi ilə ali təhsil müəssisələri üçün təlimatların hazırlanması