Komponentlər

Qanunverİcİlİk

Hüquqi-tənzimləyici çərçivəyə düzəlişlərə dair tövsiyələrin verilməsi

Seçilmiş ixtisasların cari Milli Təhsil Standartları nəzərdən keçirilir və tövsiyələrə əsasan təshih edilir. Cari qanunverici baza qiymətləndirilir. Layihə prinsiplərinə uyğun olaraq tənzimləyici qanunverici bazaya dəyişikliklərə dair təklif hazırlanır. 

Təhvil veriləcək məhsullar

  • Üç pilot universitetin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair təklif hazırlanır və sınaqdan keçirilir.
  • Keyfiyyət təminatı üzrə hüquqi və tənzimləyici çərçivəyə düzəlişlərə dair təklif hazırlanır.
  • İnstitusional səviyyədə tanınma qaydalarına Avropanın öncül təcrübələrinə uyğun olaraq düzəlişlər edilir və bu, təlim nəticələrinə əsaslanaraq təhsilin müəyyən hissələrinin tanınmasına imkan verir.
  • Təhsil standartları, kredit sistemi, tanınma və təhsil proqramlarının keyfiyyət təminatı üzrə hüquqi və tənzimləyici sistemə dair icmal hesabatı hazırlanır.
  • Kredit sisteinin təlim nəticələri və tələbə yükü konsepsiyasına əsaslandığını təmin etmək məqsədi ilə hüquqi sənədlərə düzəlişlərə dair təklif hazırlanır.

Fəaliyyətlər