Events

03 Jun
-
25 Jun
3.2 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: 3.2 Akkreditasiya prosedurlarına dəstək olaraq Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin  heyəti üçün potensialın artırılması fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi.


Missiyanın icra tarixləri: 3, 16, 18, 22, 25 iyun 2020-ci il (Zoom tətbiqi vasitəsilə onlayn missiya)


Ekspertlər: Rasa Pranskeviciute (LT), Tatjana Volkova (LV)


Missiyanın məqsədi: Qabaqcıl Avropa təcrübəsi və yerli xüsusiyyətlər nəzərə almaqla, Əsas Səmərəlilik Göstəricilərinə əsaslanmaqla Azərbaycan üçün ali təhsil müəssisələrinin keyfiyyətinin monitorinqi üzrə modelin işlənib hazırlanması.