25 sentyabr 2018-ci ildə layihənin təqdimat konfransı keçirilmişdir.

“Azərbaycan ali təhsil sisteminin gücləndirilməsinə dəstək” Tvinninq layihəsi 2018-2020-ci illər

DAHA ƏTRAFLI

ƏSAS KOMPONENTLəR