Events

22 Jun
-
30 Jun
4.6 saylı Fəaliyyət çərçivəsində ekspert missiyası

Fəaliyyətin nömrəsi  və adı: "4.6 Tələbə yönümlü yanaşma anlayışının tətbiqinin təmin edilməsi üçün Avropa Ali Təhsil Məkanının Keyfiyyət Təminat üzrə Avropa Standartları və Təlimatlarına uyğun olaraq keyfiyyət təminatı üzrə hüquqi-normativ bazasına düzəlişlər üzrə təkliflərin hazırlanması"

Missiyanın icra tarixləri: 22, 26, 30 iyun 2020-ci il (Zoom tətbiqi vasitəsilə onlayn missiya)

Ekspertlər: Jolita Butkiene (LT), Nora Skaburskiene (LT), Jolanta Silka (LV)

Missiyanın məqsədi: Tvinninq layihəsi və Təhsil Nazirliyinin Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) tərəfindən pilot universitetlərdə seçilmiş proqramlar üzrə birgə aparılmış simulyativ akkreditasiyanın nəticələrinin yekunlaşdırılması və proqram akkreditasiyası sahəsində beynəlxalq təcrübənin paylaşılması