Komponentlər

Kompetensİyalara əsaslanan təhsİl

Layihə çərçivəsində seçilmiş Milli Təhsil Standartlarının kompetensiyalara əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi məqsədi ilə yenidən hazırlanması

Sosial və iqtisadi aktuallığına əsaslanaraq mövcud milli təhsil standartları müəssisələr, tələbələr, əmək bazarı kimi bütün əsas maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək nəzərdən keçirilir və bu proses nəticəsində ərsəyə gələn tövsiyələr əsasında təshih edilir. 

Təhsil standartlarının təlim nəticələri baxımından kompetensiyalara əsaslanan yanaşmanı əks etdirməsi üçün beynəlxalq öncül təcrübəni nəzərə alan metodologiya hazırlanır. Milli təhsil standartlarının və ixtisasların təsnifatının hazırlanmasında əmək bazarı məlumatlarından istifadə ediləcək. 

Təhvil veriləcək məhsullar

  • Təhsil standartlarının kompetensiya əsaslı yanaşmaya keçidi üzrə konsepsiyanın və metodologiyanın təkmilləşdirilməsi;
  • Seçilmiş üç sektor üzrə milli təhsil standartları yenilənəcək;
  • Əmək bazarı məlumatlarının proqramlara spesifik təhsil tələbləri kimi əks etdirilməsi üçün metodologiyanın hazırlanması;
  • Üç sektor üzrə proqramların milli təsnifatının hazrlanması;
  • Kompetensiyalara əsaslanan təhsilin faydalarına dair mlumatların paylaşılması üçün təşviqat materiallarının hazırlanması;
  • Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrindən ibarət 7 nəfərlik heyət üçün Aİ Üzv Dövlətlərinə kompetensiyalara əsaslanan təhsil sisteminə dair tədris səfərinin təşkil edilməsi.

Fəaliyyətlər